Ceník služeb

Pronájem lodí

Plavidlo
Cena
Zadokolesový parník TYRŠ
17.000,- Kč / 1 hod
Motorová loď ATLANTIDA
8.500,- Kč / 1 hod
Stání plavidla
Dle dohody

Uvedené ceny jsou bez DPH

Další služby

Služba
Délka plavby
Cena
Hudba – akordeon
1 hod.
500,- Kč
Hudba – jazz, dixi
1 hod.
od 4.000,- Kč
Hudba reprodukovaná
1 hod.
200,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Většinu obchodních aktivity LSB s.r.o. tvoří plavby na objednávku. Na jejím základě projedná obchodní oddělení po předešlé objednávce – rezervaci obsah obchodní smlouvy a po oboustranném podepsání je realizace plně zajištěna z čehož vyplývají pro obě strany závazné povinnosti, zejména:

  • před konáním akce musí být uzavřena obchodní smlouva (písemná nebo ústní forma)
  • úhrada za akci se provádí hotovostní 50 % zálohovou platbou 20 dnů před uskutečněním plavby. Může být smluvena i zálohová platba fakturou rovněž splatná 20 dnů před akcí.
  • podmínky stornování obsahují všechny varianty odstoupení od obchodní smlouvy, ať už ze strany zákazníka nebo Lodní společnosti Bohemia s.r.o. a to pro všechny případy jednotlivě.
  • ceny jsou smluvní, ceník obsahuje orientační tarif na promenádní plavby bez objednávky jídla, objednávky s jídlem a ceny za 1 hod. plavby.
  • Lodní společnost Bohemia s.r.o. poskytuje slevy jak množstevní tak i individuální. Slevy našim stálým zákazníkům, při plavbách s delším časovým trváním a na obchodní akce kde se sponzorsky zviditelňuje naše lodní společnost.
  • Lodní společnost Bohemia s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravy cen a tarifů nabízených služeb.
  • Lodní společnost Bohemia s.r.o. si vyhrazuje právo úpravy ( změny ) jednotlivých plaveb z objektivních důvodů ( z bezpečnostních důvodů, z důvodů technické poruchy plavidla, z důvodů restrikcí Covid nařízení vlády ČR, počasí, uzavření vodní cesty a.t.d. )
  • Naše stále zákazníky okamžitě písemně informujeme o všech změnách.